ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Please enter your email:

1. Αν απαιτηθεί η πτώση μας στη θάλασσα φορώντας ατομική σωσίβια ζώνη θα πρέπει να κρατάμε σφιχτά την ατομική σωσίβια ζώνη στο ύψος ποιου μέρους του σώματός μας;

 
 
 

2. Αν επί ναυτικού χάρτη αναγνώσετε συμβολισμό σύμφωνα με τον οποίο περιοχή περικλείεται με εστιγμένη γραμμή και παράπλευρα αναγράφεται η ένδειξη “Foul”, τότε για τι βυθό πρόκειται;

 
 
 

3. Ανάλογα με την κατεύθυνση του Βορρά, ποια είναι τρία είδη πορειών;

 
 
 

4. Για ποιες μοίρες και με ποια φορά μετριέται η διόπτευση;

 
 
 

5. Για τη διάσωση των επιβαινόντων ενός σκάφους, ποιος είναι ο καλύτερος σωστικός εξοπλισμός;

 
 
 

6. Επί ναυτικού χάρτη διαβάζετε χαρακτηριστικό φανού AI RG 10s 11 – 8M. Ποια η απόσταση ορατότητας του τομέα ασφαλούς διέλευσης του σκάφους μας;

 
 
 

7. Επί ναυτικού χάρτη μια ‘ξέρα’ πως σημαίνεται;

 
 
 

8. Έστω ότι το σκάφος μου σε ήρεμη θάλασσα ταξιδεύει με μέγιστη ταχύτητα 30 κόμβων. Πόση ώρα θα χρειαστώ για να διανύσω 75 ναυτικά μίλια σε ήρεμη θάλασσα;

 
 
 

9. Η ασφαλής αγκυροβολία σε βάθος θάλασσας πέντε (05) μέτρων τι έκταμα (μήκος) σχοινιού της άγκυρας απαιτεί τουλάχιστον;

 
 
 

10. Η ένωση δύο ναυτικών σχοινιών με τι επιτυγχάνεται;

 
 
 

11. Η χρήση των φορητών πυροσβεστήρων, σε σχέση με την εστία πυρκαγιάς, από πόση απόσταση θα πρέπει να γίνεται;

 
 
 

12. Με πόσα μέτρα ισούται ένα ναυτικό μίλι;

 
 
 

13. Με πόση ταχύτητα θα πρέπει να πλεύσω προκειμένου να διανύσω απόσταση 63 ναυτικών μιλίων με Ζλ=270°σε τρεισήμισι ώρες;

 
 
 

14. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ανέμου;

 
 
 

15. Ποια είναι η ναυτική ορολογία των ανέμων ΒΑ-ΝΑ-ΝΔ;

 
 
 

16. Ποια είναι η προσήνεμη πλευρά (Σοφράνο) του σκάφους;

 
 
 

17. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ανέμου;

 
 
 

18. Ποια η μονάδα μέτρησης του γεωγραφικού μήκους και γεωγραφικού πλάτους;

 
 
 

19. Ποια η πορεία σας, αν επί ναυτικού χάρτη αναγνώσετε συμβολισμό σύμφωνα με τον οποίο ιστοί περικλείονται με κυκλική εστιγμένη γραμμή και παράπλευρα αναγράφεται η ένδειξη “masts”;

 
 
 

20. Ποια η πρωταρχική αιτία δημιουργίας του ανέμου;

 
 
 

21. Ποια η υπηρεσία έκδοσης των Ναυτικών χαρτών στη χώρα μας;

 
 
 

22. Ποια η υποδιαίρεση του ναυτικού μιλίου;

 
 
 

23. Ποια θεωρείται υπήνεμη πλευρά ενός σκάφους;

 
 
 

24. Ποια τα στοιχεία του τριγώνου πυρκαγιάς;

 
 
 

25. Ποια/ες μεθόδος/οι αποτυπώνουν ακριβέστερη θέση ενός πλοίου;

 
 
 

26. Ποιες ώρες της ημέρας αυξάνεται η ένταση των μελτεμιών;

 
 
 

27. Ποιο είναι το σύνηθες εύρος της διεύθυνσης των μελτεμιών στον ελλαδικό χώρο;

 
 
 

28. Ποιο το είδος του πυροσβεστήρα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την κατάσβεση μίας πυρκαγιάς που περιλαμβάνει ηλεκτρικό εξοπλισμό;

 
 
 

29. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ακρίβεια του στίγματος αναμετρήσεως;

 
 
 

30. Ποιον ναυτικό κόμπο θα προτιμήσουμε για την πρόσδεση της άκρης ενός παραβλήματος σε σχοινί;

 
 
 

31. Ποιον ναυτικό κόμπο θα χρησιμοποιήσουμε για να δέσουμε την άκρη του σχοινιού ενός παραβλήματος πάνω στο σκάφος μας;

 
 
 

32. Ποιος άνεμος με ένταση 7 BF παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκολία για την πλεύση μας με ταχύπλοο σκάφος μήκους 20 μέτρων στις ελληνικές θάλασσες;

 
 
 

33. Ποιος από τους ακόλουθους ναυτικούς κόμπους λύνει πιο δύσκολα αν λάβει μεγάλη πίεση ή τάση και βραχεί;

 
 
 

34. Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος ναυτικός κόμπος για πρόσδεση του ταχύπλοου σκάφους μας στην μπίντα του προβλήτα;

 
 
 

35. Ποιος είναι ο ορισμός της ισοβαθούς καμπύλης;

 
 
 

36. Ποιος είναι ο ορισμός της μαγνητικής πορείας (ζμ);

 
 
 

37. Ποιος τύπος άγκυρας είναι καταλληλότερος για αγκυροβολία ταχύπλοου σκάφους μήκους 15μ;

 
 
 

38. Πότε χρησιμοποιείται συνήθως η πλωτή άγκυρα;

 
 
 

39. Που διαβάζουμε την κλίμακα του ναυτικού χάρτη;

 
 
 

40. Πως γνωρίζουμε σε ποια μονάδα μέτρησης μετριούνται τα βάθη που αποτυπώνονται σε ναυτικό χάρτη;

 
 
 

41. Πως είναι οι διοπτεύσεις που ορίζουν τα όρια κάθε τομέα ενός φάρου;

 
 
 

42. Πως ερμηνεύεται ο όρος ‘πνέει νοτιοανατολικός άνεμος’;

 
 
 

43. Πως ερμηνεύεται ο όρος ‘το ρέμα τραβάει δυτικά’;

 
 
 

44. Πως θα διαπιστώσουμε ότι οι πληροφορίες ενός ναυτικού χάρτη είναι κατά το δυνατόν πρόσφατες και έγκυρες;

 
 
 

45. Πως κρίνεται η γνώση του δελτίου καιρού που ισχύει στην περιοχή πλεύσης;

 
 
 

46. Πως μπορούμε να μετρήσουμε απόσταση σημείων Α και Β πάνω στο χάρτη, όπου απαιτούνται περισσότερα του ενός ανοίγματα του κουμπάσου;

 
 
 

47. Σε τι χρησιμεύει το ανεμολόγιο;

 
 
 

48. Σε ποιες μονάδες μέτρησης μετράμε την πορεία μας και την ταχύτητά μας;

 
 
 

49. Σε ποιο σημείο βρίσκεται ένας φάρος, σε σχέση με το σκάφος μας, όταν βρισκόμαστε σε παράλλαξη με αυτό;

 
 
 

50. Εφόσον στο σκάφος έχετε VΗF ή ραδιοτηλέφωνο και έχετε επέλθει σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου:

 
 
 

51. Σε τι χρησιμεύουν οι γεωγραφικές συντεταγμένες;

 
 
 

52. Στους ναυτικούς χάρτες που απεικονίζουν τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, η αρίθμηση των μεσημβρινών αυξάνει προς ποια φορά;

 
 
 

53. Στους ναυτικούς χάρτες που απεικονίζουν τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, η αρίθμηση των παράλληλων πλάτους αυξάνει προς ποια φορά;

 
 
 

54. Τι διεύθυνση έχει ο άνεμος Γαρμπής ή Λίβας;

 
 
 

55. Τι είναι το Γεωγραφικό στίγμα;

 
 
 

56. Τι καλείται γεωγραφικό μήκος;

 
 
 

57. Τι καλείται γεωγραφικό πλάτος;

 
 
 

58. Τι καλείται ‘αποθαλασσία’;

 
 
 

59. Τι μονάδα μέτρησης είναι ο κόμβος;

 
 
 

60. Τι ονομάζουμε Πορεία ή Πλεύση του πλοίου;

 
 
 

61. Τι παθαίνει το κύμα όταν έχουμε ‘Αντιμάμαλο’;

 
 
 

62. Τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά την αγκυροβολία;

 
 
 

63. Τι χρησιμοποιούμε για την εύρεση στίγματος αναμέτρησης;

 
 
 

64. ‘Ρεστία’ ονομάζουμε το φαινόμενο, στο οποίο τι συμβαίνει με τον έντονο κυματισμό;