ΔΚΑΣ

1. Για ένα πλοίο, τι σημαίνει ο όρος “εν πλω”;

 
 
 

2. Για ποια πλοία έχουν εφαρμογή οι Διεθνείς Κανονισμοί προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.);

 
 
 

3. Για ποια πλοία ισχύουν οι Διεθνείς Κανονισμοί προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη Θάλασσα (Δ.Κ.Α.Σ.);

 
 
 

4. Ένα ρυμουλκούμενο πλοίο, τι πλοίο θεωρείται, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό, σύμφωνα με ΔΚΑΣ;

 
 
 

5. Ο όρος «περιορισμένη ορατότητα», σύμφωνα με ΔΚΑΣ, σημαίνει οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία η ορατότητα από τι περιορίζεται;

 
 
 

6. Ο όρος «πλοίο εμποδιζόμενο από το βύθισμά του», σύμφωνα με ΔΚΑΣ, τι σημαίνει;

 
 
 

7. Ο όρος «πλοίο περιορισμένης ικανότητας χειρισμών», σύμφωνα με ΔΚΑΣ, ποιο πλοίο περιλαμβάνει, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό;

 
 
 

8. Ο όρος «σκάφος», σύμφωνα με ΔΚΑΣ, περιλαμβάνει κάθε περιγραφή πλωτού μέσου, που χρησιμοποιείται ή είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί ως μέσο μεταφοράς στο νερό. Τι επιπλέον συμπεριλαμβάνεται στον ανωτέρω όρο;

 
 
 

9. Ο όρος ‘σκάφος με πλευρικές πτέρυγες’, σύμφωνα με ΔΚΑΣ, τι σημαίνει;

 
 
 

10. Πλοίο ασχολούμενο με ρυμούλκηση, τι πλοίο θεωρείται, χωρίς αυτό να είναι περιοριστικό, σύμφωνα με ΔΚΑΣ;

 
 
 

11. Πόσα δευτερόλεπτα διαρκεί ο βραχύς συριγμός;

 
 
 

12. Πόσα δευτερόλεπτα διαρκεί ο μακρός συριγμός;

 
 
 

13. Πότε δύο πλοία θεωρούνται ‘εν όψει αλλήλων’ σύμφωνα με ΔΚΑΣ;

 
 
 

14. Σε ποιες περιπτώσεις πλοίο δεν θεωρείται μηχανοκίνητο;

 
 
 

15. Σύμφωνα με ΔΚΑΣ, ο όρος «πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία» ποιο πλοίο δεν περιλαμβάνει;

 
 
 

16. Σύμφωνα με ΔΚΑΣ, ο όρος «υδροπλάνο» τι περιλαμβάνει;

 
 
 

17. Τι είναι Ιστιοφόρο πλοίο /σκάφος σύμφωνα με ΔΚΑΣ;

 
 
 

18. Τι θεωρείται το υδροπλάνο, σύμφωνα με ΔΚΑΣ;

 
 
 

19. Τι οφείλει να γνωρίζει αυτός που χειρίζεται ένα ταχύπλοο σκάφος;

 
 
 

20. Τι σημαίνει ένας (01) βραχύς συριγμός;

 
 
 

21. Τι σημαίνει ο όρος “Αγκυροβολημένο Πλοίο”;

 
 
 

22. Τι σημαίνει ο όρος “Μηχανοκίνητο Πλοίο”;

 
 
 

23. Τι σημαίνει ο όρος ακυβέρνητο πλοίο;

 
 
 

24. Τι σημαίνει ο όρος πλοίο ασχολούμενο με την αλιεία;

 
 
 

25. Τι σημαίνει ‘μήκος’ ενός πλοίου σύμφωνα με ΔΚΑΣ;

 
 
 

26. Τι σημαίνει ‘πλάτος’ ενός πλοίου, σύμφωνα με ΔΚΑΣ;

 
 
 

27. Τι σημαίνουν δύο (02) βραχείς συριγμοί;

 
 
 

28. Τι σημαίνουν τρείς (03) βραχείς συριγμοί;

 
 
 

29. Το καθοριζόμενο από ΔΚΑΣ ηχητικό σήμα, που εκπέμπεται από την σειρήνα του πλοίου και σημαίνει ‘αλλάζω την πορεία μου προς τα αριστερά’, δύναται να συμπληρωθεί από φωτεινό σήμα με την ιδία ερμηνεία, το οποίο σε τι συνίσταται;

 
 
 

30. Το καθοριζόμενο από ΔΚΑΣ ηχητικό σήμα, που εκπέμπεται από την σειρήνα του πλοίου και σημαίνει ‘αλλάζω την πορεία μου προς τα δεξιά’, δύναται να συμπληρωθεί από φωτεινό σήμα με την ιδία ερμηνεία, το οποίο σε τι συνίσταται;